1

1

1

1

אספקת מזינים למפעל גדול במרכז הארץ, להזנת חומרים קשי זרימה מסילו, בצורה נשלטת ובספיקה מבוקרת.