1

1

1

1

הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

אספקת מזינים למפעל גדול במרכז הארץ, להזנת חומרים קשי זרימה מסילו, בצורה נשלטת ובספיקה מבוקרת.