1

1

1

1

     דוגמא לאסון שיכול להגרם ללא הגנה נאותה
                      (הילוך איטי)

מיכל שקרס כתוצאה של וואקום שנגרם בגלל שקית ניילון שסתמה את פתח הנשם בזמן ריקון המיכל

     המחשת עוצמתו של הוואקום

נשמים בולמי להבה וחינקון

איחסון חומרים דליקים ונדיפים מחייב שימוש באביזרי הגנה על המיכלים ועל הסביבה.  ישנם שלושה גורמים פיזיקליים המחייבים התייחסות :

  • התפשטות והתכווצות תרמית של הנוזל המאוחסן, מילוי וריקון המיכל
  • דליקות אדי הנוזל
  • שמירה על נוזלים רגישים לחמצן באווירה אינרטית (חנקן)

נידוף של נוזל (אובדן חומר) נגרם כאשר ישנה עליה בטפרטורה וכתוצאה מכך בלחץ האדים של הנוזל. יש לשחרר את עודף הלחץ מהמיכל, כדי שלא יתבקע. במצב הפוך כאשר יש התקררות של הנוזל והתכווצות בנפחו, או כאשר מרוקנים מיכל מתכולתו, צריך לפצות על כך ע"י מילוי הנפח שמתפנה אחרת המיכל יקרוס פנימה. מצד שני, דרישות איכות סביבה מחמירות, ולא מאפשרות פליטה של אדים אלו בצורה חופשית לאטמוספירה. מקובל להשתמש באביזרים הנקראים נשמים, שהם למעשה שסתומים אשר נפתחים בלחצים מאוד נמוכים הנקבעים על ידי משקולת (ולא קפיצים) כך שדיוק הכיול לא מושפע משינוי תכונות הקפיץ או בלאי/שבירתו. חישוב גודל הנשם נקבע ע"י טבלאות שקבע API2000 לכמות פינוי אדים נדרשת לפי גודל המיכל, ספיקות שאיבה פנימה והחוצה ואופי הנוזל המאוחסן, וכמובן לחץ התכנון של המיכל. השאיפה לייצור לחץ בתוך המיכל גבוה מלחץ האדים של הנוזל אם ניתן, וכך למנוע נידוף של הנוזל.  כיום מקובל גם לאסוף את הפליטה מהנשמים האלו למערכת איסוף/השבת אדים מרכזית ולא לפלוט לאטמוספירה. כנ"ל בהגנה מפני וואקום, יש נשם שנפתח בוואקום נמוך מאוד ומאפשר כניסה של אוויר מהחוץ למיכל. הנשמים מיוצרים במספר תצורות, לפי צרכי איוורור המיכל -

          HINGED EMERGENCY PRESSURE MANHOLE COVER VENT  

אדים של חומרים נדיפים לרוב דליקים או פציצים ויש לתת פתרון שימנע הצתה מקרית של אדים הנפלטים ממיכלים אשר עלולה להוביל להתלקחות המיכל והמפעל כולו (ראה סרטון משמאל). האמצעי המקובל הינו בולם להבה (FLAME ARRESTER) ובולם פיצוץ (DETONATION ARRESTER). אביזרים אלו מבוססים על עיקרון ,QUENCH DIAMETER קוטר/מפתח מינימלי דרכו עוברים אדים אך האש שאחזה בהם כבית ולא ממשיכה הלאה. Image result for flame arrestor  Image result for fire triangle
בולמי הלהבה והפיצוץ הינם אלמנטים מתכתיים הבנויים מטבעות רבות ממוקמות במרווחים קטנים אחת מהשניה או מאלמנט מפח דק המכופף כמו קרטון גלי ומלופף סביב גרעין מתכתי. Image result for flame arrestor  בחירת סוג בולם הלהבה או הפיצוץ תלויה בסוג הגזים/אדים מאוחסנים, מיקום האביזרים ותנאי העבודה.  יש לשים לב לעבוד עם יצרנים שאביזרים שלהם נבדקו על ידי גופים מוכרים כגון UL/FM או USGD על מנת להבטיח שברגע האמת, יבצעו את תפקידם.

באיור להלן רואים את צורת ההתקנה של בולם להבה בקצה קו משמאל או מתחת לנשם מימין.

במערכות השבת אדים או איסוף פליטות מרכזי, חשיבות עוד יותר גדולה לבחירה נכונה של בולמי להבה ופיצוץ מיקומם ואופי ההתקנה כדי להבטיח את שלמות המתקנים ומניעת אסון.

דרך נוספת להגנה על מיכלים מפני דליקה של הנוזל המאוחסן, הינה יצירת "שמיכת חנקן" (TANK BLANKETING) בחלל המתפנה מנוזל. בכך שמסלקים את מרכיב החמצן מ"משולש האש" נמנעת הצתה.  זה נעשה ע"י שימוש בווסת חנקן או ברז חינקון אשר מכוייל לשמור על-לחץ נמוך של חנקן ולהפתח בכל פעם שמתפנה נוזל מהמיכל (ויורד הלחץ).
  בצורה סכימית -