1

1

1

1

תהליכים וטכנולוגיות

גריסה, טחינה, שבירת גושים והפרדת אבקות